SENIORBOX 2023/24

Z lásky k seniorom, zo súcitu k trpiacim

(boxom dokážete ľubovoľne otáčať stlačením
myšky na boxe a následným posunom)

Organizátor projektu:
Ošetrovateľské centrum
ZSS Slnečný dom, n.o.
www.osetrovatelskecentrumhe.sk


Projekt bol digitalizovaný v spolupráci s Portál Malina, n.o.

🔒

Pre zobrazenie obsahu otvorte seniorbox

seniorbox otvoríte tlačidlom na ľavej strane obrazovky